دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر سید احمد معتمدی
ریاست دانشگاه
شماره داخلی: 2220
شماره تلفن: 64542220
خانم مهین عندلیب

شماره داخلی: 2220 , 19
شماره تلفن: 66468055
آقای دکتر محمد رضا رازفر
مشاور رئیس دانشگاه و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
شماره داخلی: 2205
شماره تلفن: 66967395
آقای دکتر سید محمود رضایی
مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دبیرخانه جذب هیات علمی
شماره داخلی: 2205
شماره تلفن: 66967395
خانم مهندس زهره رحیمی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2271
شماره تلفن: 64542271
آقای دکتر امیر رضا آزادمهر
رئیس اداره رسیدگی به شکایات دانشگاه
شماره داخلی: 2219-2220
شماره تلفن:
آقای فرزاد خانی پور

شماره داخلی: 2205 , 2229
شماره تلفن: 66959148
آقای مهندس علی فصیحی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2273
شماره تلفن: 66495520
خانم مهندس یاسمن بهاء
کارشناس
شماره داخلی: 2271
شماره تلفن: 64542271
آقای مهندس محمدباقر خیرحامدی
کارشناس
شماره داخلی: 2273
شماره تلفن: 66495520
خانم مینا خداپناه
کارشناس
شماره داخلی: 2205, 2229
شماره تلفن: 66959148
خانم مریم حاجی محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 2270
شماره تلفن: 64542270

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها