دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/9 | 
نشانی
آدرس جدید دانشگاه: تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰
آدرس قبلی دانشگاه: تهران، خیابان حافظ، شماره ۴۲۴
صندوق پستی: ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵
کد پستی: ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱ 
تلفن: ۶۴۵۴۰(۲۱)۹۸+
ریاست
تلفن:۶۶۴۶۸۰۵۵(۲۱)۹۸+
دورنگار:۶۶۴۱۳۹۶۹(۲۱)۹۸+
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تلفن:۶۴۵۴۲۲۲۶(۲۱)۹۸+
دورنگار:۶۶۴۱۳۹۶۹(۲۱)۹۸+
صفحه وب: https://edu.aut.ac.ir
معاونت امور بین‌الملل
تلفن:۶۴۵۴۳۵۳۹(۲۱)۹۸+
دورنگار:۶۶۹۶۳۲۹۰(۲۱)۹۸+
معاونت فرهنگی و دانشجویی
تلفن:۶۴۵۴۲۳۱۰(۲۱)۹۸+
دورنگار:۶۶۴۶۶۸۶۸۱(۲۱)۹۸+
معاونت پژوهش و فناوری
تلفن:۶۶۹۵۹۱۴۹(۲۱)۹۸+
دورنگار:۶۶۴۱۹۷۲۸(۲۱)۹۸+
معاونت توسعه و مدیریت منابع
تلفن:۶۶۴۰۶۵۶۸(۲۱)۹۸+
دورنگار:۶۶۴۱۹۷۲۸(۲۱)۹۸+
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
تلفن:۶۴۵۴۲۸۲۷(۲۱)۹۸+
دور نگار:۶۶۴۶۹۹۶۱(۲۱)۹۸+
صفحه وب: http://cic.aut.ac.ir
روابط عمومی
تلفن:۶۶۴۱۴۱۱۳(۲۱)۹۸+
دورنگار:۶۶۹۶۳۲۹۲(۲۱)۹۸+
صفحه وب: http://pr.aut.ac.ir 
اینستاگرام: https://www.instagram.com/autgram
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.248.45.fa.html
برگشت به اصل مطلب