دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
برنامه زمانبندی همایش ملی «اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم» ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/28 | 
برنامه زمانبندی همایش ملی «اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم» ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(محل: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی پلیمر)
 
 
 ​​​​​​​
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.257.16472.fa.html
برگشت به اصل مطلب