دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
پیام نوروزی دکتر «علیرضا رهایی» سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بهار ۱۴۰۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/1/1 | 
پیام نوروزی دکتر «علیرضا رهایی» سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بهار ۱۴۰۳

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.257.16657.fa.html
برگشت به اصل مطلب