دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
دانشجویان تحصیلات تکمیلی با شیوه ارائه سخنرانی در مجامع علمی آشنا می شوند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/3/6 | 

با برگزاری رویداد ارائه پوستر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشجویان در قالب ارائه پوستر با روش های ارائه سخنرانی و مقاله  علمی در مجامع علمی آشنا می‌شوند.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دومین دوره از رویداد "ارایه پوستر دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر" با هدف آشنا کردن دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ارائه سخنرانی در مجامع علمی برگزاری می شود.
آموزش و تمرین دانشجویان برای ارائه اصولی در مجامع علمی، تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تفکر در مورد ساختار و اهداف پروژه‌، تقویت پویایی فضای علمی دانشکده و دانشگاه و آشنایی دانشجویان کارشناسی با زمینه‌های تحقیقاتی مهندسی شیمی از اهداف برگزاری این رویداد به شمار می شود.
این رویداد به عنوان بخشی از درس سمینار و به صورت هماهنگ بین سه گروه "جداسازی و طراحی فرآیند"، "بیوتکنولوژی و محیط زیست" و "ترموسنتیک و پدیده‌های انتقال" برگزار می‌شود و ارائه‌ پوستر به عنوان بخشی از نمره‌ درس سمینار دانشجویان تعریف شده است.
دومین رویداد ارائه پوستر یکشنبه و دوشنبه ۶ و ۷ خرداد جاری ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد برگزار می شود.
داوری پوسترهای ارائه شده در این رویداد توسط اساتید درس سمینار دکتر حسین‌زاده حجازی، دکتر ضمیری و دکتر زرگرزاده از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه و با همکاری فعال اعضای هیات علمی این دانشکده خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.257.17006.fa.html
برگشت به اصل مطلب