دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
اطلاعیه مراسم ترحیم استاد پیشکسوت و ارجمند شادروان دکتر «پرویز نورپناه»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/3/7 | 
اطلاعیه مراسم ترحیم استاد پیشکسوت و ارجمند شادروان دکتر «پرویز نورپناه»
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.257.17014.fa.html
برگشت به اصل مطلب