دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
مراسم ترحیم استاد فقید شادروان «پرویز نورپناه» در دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/3/8 | 
مراسم ترحیم استاد فقید شادروان «پرویز نورپناه» در دانشگاه 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.257.17033.fa.html
برگشت به اصل مطلب