دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
برگزاری رویداد تبادل تجربیات حوزه مهندسی نساجی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/3/19 | 

دومین گردهمایی فارغ‌التحصیلان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف به اشتراک گذاری تجارب برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سه شنبه هشتم خرداد ماه جاری شورای واحد نساجی جامعه دانش‌آموختگان پلی‌تکنیک با همکاری دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان نوبت دوم گردهمایی فارغ‌التحصیلان بود.
این رویداد در راستای ایجاد پیوند و ارتباط میان دانش آموختگان دانشگاه و تبادل تجربیات و تقویت شبکه‌های ارتباطی بین فارغ‌التحصیلان و دانشجویان بوده است.
گردهمایی نوبت اول فارغ‌التحصیلان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ۹ اسفند سال گذشته با حضور فارغ‌التحصیلان، اساتید و دانشجویان فعلی برگزار شد.
از آنجا که قرار است این نشست های دوره‌ای با حضور فارغ التحصیلان تداوم یابد، شورای واحد نساجی جامعه دانش‌آموختگان پلی‌تکنیک و دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تمامی فارغ‌التحصیلان این دانشگاه دعوت کرد تا هم دوره‌ای‌های خود را برای حضور در این رویداد، دعوت کنند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.257.17101.fa.html
برگشت به اصل مطلب