دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه پرداخت هزینه خوابگاه دانشجویان پردیس و بین‌الملل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/24 | 
دانشجویان پردیس (خودگردان) و بین الملل جهت پرداخت اجاره‌بها خوابگاه ترم بهمن ۴۰۱-۴۰۲ تا مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ فرصت دارند. لذا خواهشمند است :
- دانشجویان پردیس (خودگردان) به سایت samad.aut.ac.ir مراجعه و اجاره‌بهای مربوط را پرداخت نمایند.
- دانشجویان بین الملل جهت پرداخت هزینه خوابگاه خود به اداره امور خوابگاه‌ها مراجعه نمایند.

نکات قابل توجه
  • دانشجویانی که هزینه اجاره بهای خود را پرداخت ننمایند اجازه پیش ثبت نام ترم تابستان ۴۰۱-۴۰۲ و ترم مهر ۴۰۲-۴۰۳  را نخواهند داشت.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.335.14405.fa.html
برگشت به اصل مطلب