دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
سخنرانی علمی؛ «میدان‌های تصادفی چند متغیره گوسی: خواص آماری و مسیر نمونه ای»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/11 | 

سخنرانی علمی از سلسه برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع: 
«میدان‌های تصادفی چند متغیره گوسی: خواص آماری و مسیر نمونه ای»
میزبان: دکتر سعید رضاخواه، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سخنران؛
Professor Yimin Xiao
 استاد دانشگاه ایالتی میشیگان، آمریکا
چهارشنبه  ۱۳ اردیبهشت۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۳۰ بوقت تهران
لینک  ثبت نام:                        
https://intrel.aut.ac.ir/en/۵۶-۲/
لینک شرکت در سخنرانی:
https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/statistics/guest


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.341.13969.fa.html
برگشت به اصل مطلب