دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
فراخوان ارسال آثار؛ جشنواره دریچه عتف: روابط‌عمومی‌ها / پاسداشت جهاد تبیین / تولید و اشتغال دانش‌بنیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/19 | فراخوان ارسال آثار

جشنواره دریچه عتف: روابط‌عمومیها
پاسداشت جهاد تبیین / تولید و اشتغال دانش‌بنیان
 • آثار صرفا از طریق سایت «رویداد عتف» به نشانی www.atfevents.ir دریافت خواهد شد.
 • آثار ارسالی هر مؤسسه صرفاً یک بار پذیرفته می‌شود.
 • آثار هر مؤسسه باید توسط نماینده مؤسسه که در وبگاه ثبت نام کرده است و با حساب کاربری به نام مؤسسه در فرمهای مشخص هر بخش بارگذاری و ارسال شود.
 • آثار ارسالی باید در قالب‌های خواسته شده در هر بخش ارسال شوند.
 • حجم آثار ارسالی نباید بیش از اندازه خواسته شده باشند. چنانچه آثار ارسالی بیش از حجم خواسته شده دارند، باید از طریق سایت‌های اشتراک‌گذاری اقدام شود و لینک فایل ارسال شود.
 • با توجه به بخش‌های متنوع، ارزیابی و داوری نهایی، مهلت ارسال آثار تمدید نخواهد شد.
گاه‌شمار جشنواره
 • دوره شمول آثار برای شرکت در جشنواره از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ است. یعنی آثار و فعالیت‌هایی در این دوره شرکت خواهند کرد که در سال ۱۴۰۱ تولید، منتشر و اجرا شده باشند.
 • مهلت ارسال آثار دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تا روز دوشنبه بیست و پنج (۲۵) اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ است.
 • فرآیند انتخاب، ارزیابی و داوری آثار ارسالی از بیست و پنج (۲۵) اردیبهشت ماه تا سی و یکم (۳۱) اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ انجام خواهد گرفت.  
 • اختتامیه و اعلام نتایج نهایی جشنواره جشنواره نیمه دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ انجام خواهد شد که تاریخ دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
اطلاعات دبیرخانه جشنواره
 • نشانی دبیرخانه: تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، نبش پیروزان  فناوری، ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبقه ۱۰، روابطعمومی وزارت عتف
 • شماره تماس: ۰۲۱۸۲۲۳۴۰۶۰
 • ایمیل: infoatfevents.ir

روابط‌عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تقویت و تعمیق نگاه راهبردی و مأموریت‌گرا در روابط‌عمومی‌های نظام آموزش عالی، اقدام به برگزاری «جشنواره دریچه عتف: روابط‌عمومیها» می‌کند. این جشنواره در سال ۱۴۰۲ «پاسداشت جهاد تبیین و تولید و اشتغال دانش‌بنیان» است که به ارزیابی آثار تولید و منتشرشده روابطعمومیهای دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در سال ۱۴۰۱ میپردازد. این جشنواره قصد دارد بستری باشد تا روابط‌عمومی‌های نظام آموزش عالی در سطوح مختلف به تبیین بهترین دستاوردها در معرفی توفیقات علمی و فناورانه مؤسسه متبوع در طول سال ۱۴۰۱ بپردازند.
اهداف جشنواره دریچه
از جمله مهم‌ترین اهداف کلان این جشنواره «تقویت نگاه راهبردی و مأموریت‌گرا در جهت توسعه ارتباطات علم و فناوری»، «توسعه شبکه ارتباطی فعالان روابط‌عمومی علم و فناوری در جهت هم‌افزایی و تشریک‌مساعی» و همچنین «تعمیق اصل جهاد تبیین دستاوردهای علم و فناوری در روابط‌عمومی‌های دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و فناوری» است.
از رهگذر دستیابی به این اهداف، جشنواره «دریچه عتف: روابط‌عمومیها» به دنبال انگیزهبخشی به فعالان روابطعمومیهای علم و فناوری و تقدیر از آنان نیز است. در این میان «تقدیر از تلاشگران عرصه روابط‌عمومی علم و فناوری»، «معرفی اقدامات برتر و دستاوردهای روابط‌عمومی‌ها جهت الگوسازی برای فعالیت راهبردی و مأموریت‌گرا در روابط‌عمومی‌های علم و فناوری» و «تقدیر و ارج نهادن به اقدامات ارتباطی و رسانه‌ای در راستای توسعه تولید و اشتغال دانش‌بنیان» نیز به عنوان اهداف ثانویه این جشنواره مورد نظر است.
سطح برگزاری و مشارکت‌کنندگان جشنواره
جشنواره «دریچه عتف: روابط‌عمومیها» در سه سطح «واحدهای روابطعمومی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دانشگاههای جامع ملّی، دانشگاههای منطقهای، دانشگاههای استانی و مراکز و مجتمعهای آموزش عالی)»، «واحدهای روابط‌عمومی پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی» و «واحدهای روابط‌عمومی پارک‌های علم و فناوری» برگزار و مؤسسات برتر در هر سطح انتخاب و تقدیر میشوند.
جوایز در حوزه روابطعمومیها با توجه به سطوح مختلف مراکز و مؤسسات آموزش عالی به «دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دانشگاههای جامع ملّی، دانشگاههای منطقهای، دانشگاههای استانی و مراکز و مجتمعهای آموزش عالی)»، «پژوهشگاهها و مؤسسات پژوهشی» و «پارکهای علم و فناوری» تقدیم میشود.

موضوعات و محورهای جشنواره
موضوعات و محورهای برگزاری جشنواره «دریچه عتف: روابط‌عمومیها» شامل اولویتهای پنجگانه وزارت عتف در دوره جدید، مشتمل بر «مرجعیت و دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری»، «آموزش، پژوهش و برونداد هدفمند»، «نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری»، «شاگردپروری و فناورپروری و نوآورپروری»، «تولید خدمت، ثروت و سرمایه از دانش» و همچنین محورهای ویژه «جهاد تبیین در حوزه علم و فناوری» و «ترویج و توسعه تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین» است.
بخشها و شاخصهای جشنواره
جشنواره «دریچه عتف: روابط‌عمومی‌ها» در ۷ بخش اصلی و ۲ بخش ویژه برگزار می‌شود. ۷ بخش اصلی جشنواره عبارت‌اند از: «بخش عکس و گزارش تصویری»، «بخش کلیپ و فیلم کوتاه»، «بخش اینفوگرافی»، «بخش موشن‌گرافی»، «بخش اطلاعرسانی و خبر»، «بخش نظرسنجی و افکارسنجی‌»، «بخش محتوایی وبگاه».
همچنین ۲ بخش ویژه در این دوره از جشنواره مورد توجه قرار گرفته است که در راستای تأکیدات وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری قرار دارد. این دو بخش عبارت‌اند از «بخش ویژه سرود» و «بخش ویژه تالار افتخارات».
با توجه به شعار و رویکرد کلی جشنواره در پاسداشت جهاد تبیین / تولید و اشتغال دانش‌بنیانجوایزی نیز به بهترین عملکرد روابط‌عمومی‌ها تحت عنوان «جایزه جهاد تبیین دستاوردهای علم و فناوری» و «جایزه تولید؛ دانش‌بیان و اشتغال‌آفرین» اهدا می‌شود.
قوانین و مقررات جشنواره
 • آثار صرفا از طریق سایت «رویداد عتف» به نشانی www.atfevents.ir دریافت خواهد شد.
 • آثار ارسالی هر مؤسسه صرفاً یک بار پذیرفته می‌شود.
 • آثار هر مؤسسه باید توسط نماینده مؤسسه که در وبگاه ثبت نام کرده است و با حساب کاربری به نام مؤسسه در فرمهای مشخص هر بخش بارگذاری و ارسال شود.
 • آثار ارسالی باید در قالب‌های خواسته شده در هر بخش ارسال شوند.
 • حجم آثار ارسالی نباید بیش از اندازه خواسته شده باشند. چنانچه آثار ارسالی بیش از حجم خواسته شده دارند، باید از طریق سایت‌های اشتراک‌گذاری اقدام شود و لینک فایل ارسال شود.
 • با توجه به بخش‌های متنوع، ارزیابی و داوری نهایی، مهلت ارسال آثار تمدید نخواهد شد.
گاه‌شمار جشنواره
 • دوره شمول آثار برای شرکت در جشنواره از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ است. یعنی آثار و فعالیت‌هایی در این دوره شرکت خواهند کرد که در سال ۱۴۰۱ تولید، منتشر و اجرا شده باشند.
 • مهلت ارسال آثار دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تا روز دوشنبه بیست و پنج (۲۵) اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ است.
 • فرآیند انتخاب، ارزیابی و داوری آثار ارسالی از بیست و پنج (۲۵) اردیبهشت ماه تا سی و یکم (۳۱) اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ انجام خواهد گرفت.  
 • اختتامیه و اعلام نتایج نهایی جشنواره جشنواره نیمه دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ انجام خواهد شد که تاریخ دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
اطلاعات دبیرخانه جشنواره
 • نشانی دبیرخانه: تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، نبش پیروزان  فناوری، ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبقه ۱۰، روابطعمومی وزارت عتف
 • شماره تماس: ۰۲۱۸۲۲۳۴۰۶۰
ایمیل: infoatfevents.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.341.14072.fa.html
برگشت به اصل مطلب