دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
سخنرانی علمی از سلسه برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع: «سرعت بخشی طرح آولر برای فرآیندهای انتشار قطع شده»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/27 | 

سخنرانی علمی از سلسه برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع: «سرعت بخشی طرح آولر برای فرآیندهای انتشار قطع شده»
میزبان: دکتر سعید رضاخواه، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سخنران؛Professor  Umut Cetin استاد دانشگاه لندن انگلستانLondon School of Economics ( LSE)
چهارشنبه ۱۰ خرداد  ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۳۰ بوقت تهران
لینک  ثبت نام                         
https://intrel.aut.ac.ir/en/۶۲-۲/
لینک شرکت در سخنرانی:
https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/statistics/guest/
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.341.14151.fa.html
برگشت به اصل مطلب