دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
چهارمین سمینار فصلی تخصصی انجمن بیومتریال و مهندسی بافت ایران و انجمن مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/12 | 

چهارمین سمینار فصلی تخصصی انجمن بیومتریال و مهندسی بافت ایران و انجمن مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران با همکاری دانشکده مهندسی پلیمرورنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۴۰۲
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.341.16547.fa.html
برگشت به اصل مطلب