دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
توسط فناوران یک شرکت دانش بینان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ بومی سازی دستگاهی برای کاهش درد مفاصل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/20 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.342.14362.fa.html
برگشت به اصل مطلب