دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
گزارشی از نمایش آئینی مذهبی «عطش آتش» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/28 | 
شبکه قرآن
برنامه روزنه
گزارشی از نمایش آئینی مذهبی «عطش آتش» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.342.14766.fa.html
برگشت به اصل مطلب