دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
تولید نسل جدید محلول های ضد عفونی کننده با استفاده از سلول‌های دفاعی بدن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/13 | 

شبکه یک
بخش خبری ۱۴
تولید نسل جدید محلول‌های ضدعفونی‌کننده با استفاده از سلول‌های دفاعی بدن- توسط متخصصان یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.342.14934.fa.html
برگشت به اصل مطلب