دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
در یک نگاه/ آئین استقبال از نو دانشجویان ۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/22 | 
در یک نگاه/ قسمت اول/ آئین استقبال از نودانشجویان ۱۴۰۲
 
 
در یک نگاه/ قسمت اول/ آئین استقبال از نودانشجویان ۱۴۰۲
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.342.15301.fa.html
برگشت به اصل مطلب