دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
حضور سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/15 | 
شبکه سه 
بخش خبری
حضور سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.342.15705.fa.html
برگشت به اصل مطلب