دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
ساخت سمعک دیجیتالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/8 | 
شبکه یک سیما 
برنامه «ایران امروز»
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.342.16256.fa.html
برگشت به اصل مطلب