دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
بخش خبری 21 شبکه یک سیما تولید نوعی آسفالت ترمیمی القایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/14 | 

شبکه یک
بخش خبری ۲۱


محققان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی  امیرکبیر موفق شدند نوعی آسفالت ترمیمی القایی تولید کنند.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.342.16597.fa.html
برگشت به اصل مطلب