دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
تولید نسل جدید زخم پوش‌های دیابتی توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/1 | 
 
شبکه یک
بخش خبری۱۴
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.342.16725.fa.html
برگشت به اصل مطلب