دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
​ ​​ ​طراحی سازه های ساختمانی با الیاف کربن و شیشه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/3/6 | 
شبکه یک
بخش خبری ۲۱
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.342.17005.fa.html
برگشت به اصل مطلب