دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تازه‌های نشر
هفته نامه خبری امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/4 | 

برای مشاهده نسخه کامل نشریه روی تصویر کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.343.14514.fa.html
برگشت به اصل مطلب