دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تازه‌های نشر
انتشار کتاب«کدهای توازن آزمای کم چگال شبه دوری بر اساس گراف پایه»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/4 | 

 
کتاب «کدهای توازن آزمای کم چگال شبه دوری بر اساس گراف پایه» تصنیف دکتر محمدرضا رفسنجانی صادقی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
کدهای توازن آزمای کم چگال بر مبنای گراف پایه به دلیل سرعت بالای آن‌ها در ارسال و دریافت اطلاعات از جمله کدهای پرکاربرد محسوب می‌شوند. در میان انواع روش‌های ساخت کدهای بر مبنای گراف پایه کدهای توازن آزمای  کم چگال شبه دوری ساخته شده از روی یک گراف پایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.
هدف از نوشتن این کتاب ارائه جدیدترین تحقیقات انجام شده بر روی این کدها و کد مشبکه‌ها است این کتاب در هفت فصل به آخرین روش‌های ساخت این نوع از کدها می‌پردازد و در هر مورد مزیت‌های آن‌ها به همراه مقایسه با دیگر روش‌های مطرح شده توسط دیگر محققان به تفصیل بیان می‌شود.

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.343.14691.fa.html
برگشت به اصل مطلب