دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تازه‌های نشر
انتشار کتاب «مبانی مهندسی مخازن شکافدار طبیعی»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/27 | 

کتاب «مبانی مهندسی مخازن شکافدار طبیعی» تدوین آقایان دکتر محمد شریفی و دکتر مهدی عباسی، توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
با توجه به وجود منابع عظیم هیدروکربنی در ایران، بهره‌برداری بهینه از این منابع جزء اولویت‌های کشور عزیزمان می‌باشد. هدف نهایی از تألیف این کتاب ارائه روش ‌های مختلف برای توصیف صحیح ویژگی‌های یک مخزن شکافدار و مدیریت صحیح آن در طول مدت تولید است. از آنجایی که اطلاعات حاصل از آنالیز داده‌های این مخازن (اعم از داده‌های استاتیک و دینامیک)، بر تصمیمات مدیریتی تأثیرگذار خواهد بود، در این کتاب تاکید زیادی بر تحلیل داده‌های موجود و بکارگیری آنها شده است.
در این کتاب سعی شده از آخرین کتاب‌ها، مقاله‌ها و اطلاعات منتشر شده در زمینه مخازن شکافدار و همچنین از تجارب تدریس این مبحث توسط اساتید مجرب این رشته در دانشگاه‌های بزرگ دنیا و مطالب به کار رفته در شرکت‌های مهم بین‌المللی و نحوه استفاده از مفاهیم این حوزه در نرم‌افزارهای موجود در این زمینه استفاده گردد.

Publication.aut.ac.ir

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.343.16156.fa.html
برگشت به اصل مطلب