دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تازه‌های نشر
انتشار کتاب «خوشه‌های دریایی و اقتصاد اقیانوسی رویکردی یکپارچه به مدیریت فضای دریایی و ساحلی»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/17 | 

کتاب «خوشه‌های دریایی و اقتصاد اقیانوسی رویکردی یکپارچه به مدیریت فضای دریایی و ساحلی» ترجمه آقایان غلامرضا عماد، دکتر مصباح سایبانی و دکتر حمید زراعتگر توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
اقیانوس یک زیست‌بوم جهانی به‌هم پیوسته است که کاربردهای مختلفی را پشتیبانی می‌کند حفظ یک اقیانوس سالم، مستلزم رفتار مسئولانه تمام کاربران است. اقیانوس از طیف وسیعی از فعالیت‌های بازرگانی و غیره حمایت می‌نماید. یک گروه خاص نمی‌تواند از منابع ساحلی به عنوان حق انحصاری برای خود استفاده کند.
این کتاب به بررسی آرایش‌های سازمانی همچون خوشه‌های دریایی که جوامع تجاری اقیانوسی (کشتیرانی، ماهیگیری، نفت و گاز، آبزی‌پروری، انرژی تجدیدپذیر ساحلی، گردشگری، فناوری، تولید کنندگان، خرده فروشان، بیمه گزاران، دارایی و غیره) را با یکدیگر هماهنگ می‌کنند تا در پرداختن به مسائل زیستی دریایی به منافع اقتصادی دست یاند، می‌پردازد.
در کتاب پیش‌رو تحقیقات و مدارکی ارائه شده است که بر اساس آن خوشه‌های دریایی می‌توانند در نظارت مسئولانه اقیانوس‌های و اقتصاد آبی نقش مهمی ایفا نمایند.

Publication.aut.ac.ir

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.343.16838.fa.html
برگشت به اصل مطلب