دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ستاد کرونای دانشگاه
الگوريتم مراجعه و پيگيري دانشجويان مشکوك به كوويد ۱۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/28 | 
باتوجه به اینکه وضعیت قطعی و محتمل بیماری کووید ۱۹ توسط پزشکان مراکز درمانی منتخب مشخص می شود، اقدامات تشخیصی و درمانی لازم نیز توسط همان مراکز توصیه و انجام خواهد شد. درذیل میتوانید الگوریتم را مشاهده و یا از طریق لینک دریافت نمایید.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.3603.4808.fa.html
برگشت به اصل مطلب