دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ستاد کرونای دانشگاه
تبریک روز پزشک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/1 | 
امسال روز پزشک روز متفاوتی است، در حالی به استقبال این روز میرویم که در سوگ بسیاری از مدافعان سلامت نشسته ایم. کادر بهداشت و درمان در مقابله با بیماری کرونا نشان دادند انجا که لازم است با جان خود می ایند. به احترام تمام جان باختگان کادر بهداشت و درمان ایستاده کلاه از سر بر میداریم. روز پزشک مبارک🤍
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.3603.4814.fa.html
برگشت به اصل مطلب