دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اطلاعیه‌های آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال اول- دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تحصیلات تکمیلی(دکتری)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/21 | 
تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجویان ورودی قدیم تحصیلات تکمیلی
ثبت نام سه شنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
شروع کلاس‌ها شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه(هفته ۲) شنبه ۳ و یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
آخرین مهلت حذف اضطراری(هفته ۱۵)* شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
ارزیابی(هفته ۱۵و۱۶|) دوشنبه ۶ تا جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰
هفته پایانی کلاس­‌ها(هفته ۱۶) شنبه ۱۱ دی تا چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
آزمون‌های پایانی(هفته ۱۷و ۱۸) شنبه ۱۸ دی تا پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰
شروع ترم دوم ۱۴۰۰ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۴ دی ماه ۱۴۰۰ درخواست خود را در سامانه تحصیلات تکمیلی ثبت نمایند.تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجویان جدید الورود دوره دکتری
تشکیل پرونده سه شنبه ۱۶ و چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
ثبت نام سه شنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
شروع کلاس‌ها بر اساس کلاس‌های دروس ورودی‌های قدیم و جدید
قدیم : شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
جدید: شنبه ۸ آبان* ۱۴۰۰
حذف و اضافه شنبه ۳ و یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
آخرین مهلت حذف اضطراری شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
ارزیابی دوشنبه ۶ تا جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰
هفته پایانی کلاس‌ها بر اساس تاریخ شروع کلاس‌های دروس ورودی‌های قدیم و جدید
قدیم : شنبه ۱۱ دی تا چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
جدید: شنبه ۲۵ دی تا چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
آزمون‌های پایانی شنبه ۱۸ دی تا دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
شروع ترم دوم ۱۴۰۰ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۴ دی ماه ۱۴۰۰ درخواست خود را در سامانه تحصیلات تکمیلی ثبت نمایند.
 


 
نیمسال دوم
 
تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ثبت نام شنبه ۹ و یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه(هفته ۲) شنبه ۲۳ و یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
آخرین مهلت حذف اضطراری(هفته ۱۵)* شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
ارزیابی(هفته ۱۵و۱۶) دوشنبه ۹ تا جمعه ۲۰خرداد ۱۴۰۱
هفته پایانی کلاس­‌ها(هفته ۱۶) شنبه ۱۴ تا چهارشنبه ۱۸  خرداد ۱۴۰۱
آزمون‌های پایانی(هفته ۱۷و ۱۸) شنبه ۲۱ خرداد تا پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱
*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۷ خردادماه ۱۴۰۱ درخواست خود را در سامانه تحصیلات تکمیلی ثبت نمایند.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.468.8969.fa.html
برگشت به اصل مطلب