پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مهندسی هیدرومکانیک و سیستم‌های رانش
مهندسی هیدرومکانیک و سیستم‌های رانش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
استادیار
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۲۴)
پست الکترونیکی: i.farahbakhshaut.ac.ir
 

محمد امین فیض چکاب

استادیار
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: )
پست الکترونیکی: fayziaut.ac.ir
  
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-20.3351.4228.fa.html
برگشت به اصل مطلب