پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مرکز نوآوری مهندسی دریا
مرکز نوآوری مهندسی دریا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
مرکز نوآوری مهندسی دریای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ و با حضور حامیان مالی این مرکز و همچنین مدیران ارشد صنایع دریایی افتتاح گردید. این مرکز در سالنی به مساحت ۸۰۰ متر مربع، دارای ۱۰ فضای اداری برای هسته تحقیقاتی در مرحله پیش رشد و سه فضای اداری برای تیم های رشد یافته است. این مرکز دارای یک فضای کار اشتراکی به مساحت ۳۰۰ مربع نیز می باشد. این مرکز به منظور حمایت از هسته های تحقیقاتی فعال و نوآور در حوزه های مختلف صنایع دریایی از جمله انواع شناورهای تفریحی، تجهیزات پیشرفته دریایی، موتورهای دریایی، انرژی های تجدیدپذیر دریایی، صنایع شیلات، تکنولوژی های ساخت و تولید انواع شناورهای سبک و سنگین، حمل و نقل دریایی و تجهیزات بندری و همچنین صنایع نفت و گاز فراساحل تأسیس شده است. 
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-20.5655.4249.fa.html
برگشت به اصل مطلب