اداره امور پژوهشی- موافقت‌نامه‌ها
موافقت‌نامه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تفاهم نامه دانشگاه و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور پژوهشی:
http://aut.ac.ir/find-44.5073.11393.fa.html
برگشت به اصل مطلب