اداره امور پژوهشی- تشویق دستاوردها
تشویق دستاوردهای پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گرچه به علت وجود محدودیت‌ها و فقدان تسهیلات لازم و کافی، نمی‌توان تعداد کتاب‌ها و مقالات منتشره را معیار دقیقی برای ارزیابی توان علمی-پژوهشی اعضاء محترم هیات علمی دانست، لیکن باید به ارزش و ضرورت انتشارات، در سطح ملی و بین المللی اذعان نمود. بدون شک، حل معضلات علمی کشور در درجه اول بر عهده دانشگاه‌ها بوده و ارتقاء سطح علمی و بهره‌مندی کشور، از دستاوردهای پژوهشی اساتید و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، در گرو انتشار یافته‌های ایشان است. در این راستا انتشار کتب و مقالات به عنوان معیاری در سطح ملی و بین المللی در ارزیابی توان علمی و پژوهشی بکار می‌رود.
معاونت پژوهشی دانشگاه ضمن تقدیر از اساتیدی که با وجود همه مشکلات، در انجام این امر مهم همت گماشته‌اند، مسئولین محترم دانشکده‌ها را توصیه به تدوین سیاست‌ها و فراهم آوردن تسهیلات نموده، و خود بعنوان گامی هر چند کوچک در جهت کمک به این امر، حق‌التالیف را با شرایط زیر و به جهت تشویق به مولفین تقدیم می‌دارد.

 
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور پژوهشی:
http://aut.ac.ir/find-44.5079.11398.fa.html
برگشت به اصل مطلب