مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی- درباره مرکز
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/25 | 
اولین برنامه‌ راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۶ با نظارت شورای راهبردی دانشگاه تدوین شد. در سال ۱۳۹۴، مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه، با ماموریت استمرار بخشیدن به فعالیت‌های برنامه‌ریزی راهبردی، تنظیم برنامه‌های راهبردی در حوزه‌های تخصصی و به‌روزر‌سانی برنامه راهبردی دانشگاه و نظارت بر اجرای آن، آغاز به کار کرد. این مرکز، به عنوان بازوی برنامه‌ریزی راهبردی و نظارتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در تصمیم‌سازی‌های کلان دانشگاه ایفای نقش می‌کند و در جهت تحقق ماموریت دانشگاه، متعهد بر سیاست­گذاری و نظارت کلان، هماهنگی و پشتیبانی برنامه‌های معاونت‌ها و واحدهای دانشگاه می‌باشد.
با تدوین برنامه راهبردی دانشگاه در سال ۱۳۹۴، اهداف و راهبردهای کلی و اهداف و راهبردهای شش حوزه تخصصی دانشگاه تعیین شد. سپس برنامه‌های اجرایی برای دو دوره میان مدت پنج ساله، شامل برنامه میان‌مدت اول (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) و برنامه میان‌مدت دوم (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴) تنظیم گردید.
با پایان یافتن اجرای برنامه میان مدت اول دانشگاه (۱۳۹۵-۱۳۹۹)، مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی، از سال ۱۴۰۰، به رصد و ارزیابی اقدامات انجام شده در بخش­‌های مختلف دانشگاه، به منظور تعیین میزان دستیابی به اهداف تعیین شده برنامه پرداخت و گزارش­هایی تحلیلی را در این خصوص برای بهره‌­برداری در تدوین برنامه میان مدت دوم، تدوین کرده است. در نهایت برنامه میان مدت دوم، به صورت یک برنامه چالش محور تنظیم شد. در این برنامه پنج چالش دانشگاه شناسایی و برای برون رفت از آن پنچ جهت‌گیری معرفی شده است.
برنامه راهبردی دانشگاه در دوره میان مدت دوم، طی برگزاری جلسات متعدد در سطوح کارشناسی و مدیریتی، با رویکرد ترکیبی توجه به کارایی، کیفیت، انعطاف‌پذیری و نوآوری تنظیم شد. در این برنامه، از مفاهیم دانشگاه نسل سوم، دانشگاه هوشمند و قابلیت­‌های سبدهای کاری استفاده شده است.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی:
http://aut.ac.ir/find-47.5116.11589.fa.html
برگشت به اصل مطلب