دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/6 | 
راه های ارتباطی با گروه بین رشته ای خوردگی:
تلفن اداره آموزش در بندرعباس: (داخلی ۲۸)۳۳۶۲۵۲۴۷-۰۷۶
فکس بندرعباس: ۳۳۶۲۵۲۴۳-۰۷۶
نشانی پستی:بندرعباس- تقاطع خیابان فجر با بلوار ساحلی- روبروی پارک غدیر-دانشکده مهندسی دریا- گروه بین رشته ای مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد- کدپستی: ۷۹۱۶۷۹۵۷۹۹
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.175.1860.fa
برگشت به اصل مطلب