دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مهندسی انرژی
اعضای هیات علمی گروه مهندسی انرژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/10 | 
دکتر سعید طالبی (مدیر گروه)
فیزیک و مهندسی انرژی

مرتبه: استادیار
 

دکتر حسین آفریده
فیزیک و مهندسی انرژی

مرتبه: استاد
 

دکتر مریم فانی
 فیزیک و مهندسی انرژی
مرتبه: استادیار
 

دکتر مجید صفار اول
دانشکده
مهندسی مکانیک
مرتبه: استاد
 

دکترعباس عباسی
دانشکده مهندسی مکانیک
مرتبه: استاد
 

دکتر حمید نادران
دانشکده مهندسی مکانیک

مرتبه: استاد یار
 

سید حسین حسینیان
دانشکده مهندسی برق
مرتبه: استاد
 

دکتر غلامحسین ریاحی دهکردی
دانشکده مهندسی برق
مرتبه: دانشیار
 

دکترمرتضی محمدی اردهالی
دانشکده مهندسی برق
مرتبه: دانشیار
 

دکتر مهران تاج فر
دانشکده مهندسی هوا-فضا
مرتبه: دانشیار
 

دکتر سحر نوری
دانشکده مهندسی هوا-فضا
مرتبه: استادیار
 

دکتر سید مجید اسماعیلی فر
دانشکده مهندسی هوا-فضا
مرتبه: استادیار
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.176.1878.fa
برگشت به اصل مطلب