دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مهندسی انرژی
شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی انرژی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/7 | 
پذیرش دانشجو در رشته مهندسی انرژی:
پذیرش از طریق کنکور سراسری می‌باشد. داوطلبین می توانند در کنکور سراسری کارشناسی ارشد در کد رشته‌های مربوط به رشته‌های مهندسی مکانیک یا مهندسی برق یا فیزیک شرکت کرده و پس از احراز شرایط لازم در انتخاب رشته، رشته مهندسی انرژی را در گرایش مورد نظر انتخاب کنند.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.176.1879.fa
برگشت به اصل مطلب