دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مهندسی فناوری اطلاعات
راه های ارتباطی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/13 | 
تلفن: - آقای ایمان طباطبایی(مسئول دفتر):۶۴۵۴۵۸۵۸
       - سرکار خانم گودرزی (کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه):۶۴۵۴۵۸۵۳

      ایمیل اختصاصی گروه: itgaut.ac.ir 
آدرس پستی: دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خیابان انقلاب غرب، قبل از تقاطع انقلاب-ولیعصر، کوچه سعید، بن بست نائینی، ساختمان زکریای رازی، طبقه سوم، کدپستی ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.177.8896.fa
برگشت به اصل مطلب