دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
کسب مقام سوم مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو دانشجویان توسط دانشجو «محمدرضا دبیری»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/6 | 

کسب افتخار ارزنده و احراز مقام سوم مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو دانشجویان توسط جناب آقای «محمدرضا دبیری» دانشجوی رشته مهندسی مکانیک را به جامعه دانشگاهی صنعتی امیرکبیر تبریک عرض می نمائیم.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.10645.fa
برگشت به اصل مطلب