دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
حضور جامعه دانشگاهی در راهپیمایی روز جهانی «قدس»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/8 | 
روز جهانی قدس، فرصت خوبی‌است برای روحیه دادن به جوانان فلسطینی و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی
وعده جامعه دانشگاهی؛ صبح روز جمعه ۹ اردیبهشت ماه در مسیرهای راهپیمایی روز جهانی «قدس» در سراسر کشور

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.11430.fa
برگشت به اصل مطلب