دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
جلسه کارگروه مسکن دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/19 | 

کارگروه مسکن دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور مدیر اداری و پشتیبانی و اعضای کارگروه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: این نشست به همت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه و با هدف حمایت و تامین مسکن برای کارکنان و اعضای هیات علمی برگزار شد.
در این نشست بر ایجاد زمینه و مقدمات  تشکیل  تعاونی جدید مسکن کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید شد.
همچنین اعضای کارگروه برای تامین زمین با قیمت مناسب از طریق کمک ها و مساعدت های  بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، نمایندگان مجلس، وزارت علوم، خیرین حوزه اموزش عالی و شهرداری تهران تاکید کردند.
آقای مهندس بهنام صبوحی مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه  در این نشست گفت: اصلی ترین دغدغه های این کارگروه  اختصاص زمین و تامین تسهیلات و اعتبارات لازم  برای اجرای این طرح است  که امیدورایم با رایزنی با متولیان امر مسکن بتوانیم برای تامین مسکن کارکنان اقدامی اساسی انجام دهیم.
وی افزود: وضعیت مسکن برخی کارکنان در شرایط مطلوب نمی باشد و امیدوارم با درایت و همفکری اعضاء راه حلی مناسبت جهت برون رفت از این معضل بکار گرفته شود.
گفتنی است: مدیر عامل شرکت الموت با حضور در این جلسه ۶ قطعه زمین در مناطق مختلف از جمله منطقه ۲۲ شهر تهران ، کرج ، اندیشه و محمدشهر پیشنهاد و ارائه  کرد و اعضای کارگروه  موظف شدند پیشنهاد های ارائه شده را بررسی نمایند.
شایان ذکر است: در این نشست اعضای حاضر در جلسه ضمن ارائه نقطه نظرات خود، راهکارهایی در جهت بهبود اجرای هر چه بهتر طرح مسکن کارکنان دانشگاه ارائه کردند و مقرر شد در آینده نزدیک پروژه نهایی مشخص شده جهت ثبت به اطلاع کارکنان و اعضای هیات علمی رسانده شود.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.11519.fa
برگشت به اصل مطلب