دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
بازید رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سلف دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/19 | 

دکتر سید حسن قدسی پور رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سلف دانشجویی دانشگاه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر :در این بازدید دکتر حامد ملاداودی معاون فرهنگی و دانشجویی ، دکتر محمد جواد عامری شهرابی مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی ، دکتر علی کمالی معاون توسعه و مدیریت منابع ، آقای سید محمد تقی زاده مدیر مالی و آقای محمد حسن جوان مدیر دانشجویی حضور داشتند.
در این بازدید دکتر قدسی پور در محل سلف سرویس حضور یافت و از نزدیک با دانشجویان گفتگو کرد و غذای دانشجویان را مورد بررسی قرار داد.
وی گفت: مسئولان دانشگاه  توجه ویژه ای به کیفیت غذای دانشجویان و رعایت بهداشت دارند و در جهت ارتقاء سطح خدمات دهی به دانشجویان و همچنین بازسازی و بهسازی محیط سلف سرویس، نوسازی و تجهیز وسایل آشپزی و خرید وسایل مورد نیاز جهت خدمات‌دهی مطلوب تر در سلف سرویس تلاش می کنند.
دکتر قدسی پور ضمن تقدیر از توجه ویژه و تلاش شایسته معاونت فرهنگی و دانشجویی  در فراهم آوردن رفاه و آسایش دانشجویان تاکید کرد:امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم طبقه منفی یک سلف دانشجویی را راه اندازی کنیم.
رئیس دانشگاه در خصوص افزایش کیفیت غذا وهمچنین سیستم سرمایش و بالابر سلف تاکیداتی رابه پیمانکار سلف ارائه کرد.
دکتر قدسی پورهمچنین تاکید کرد: دانشجویان یا نمایندگان ایشان در نظارت بر کیفیت غذا مشارکت داشته باشند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.11531.fa
برگشت به اصل مطلب