دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ غشاء همودیالیز موجود در دستگاه همودیالیز طراحی شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/22 | 

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند غشاء همودیالیزی را طراحی کنند که روند دیالیز کوتاه‌تر شود.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آریان اخلاصی دانش آموخته  دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح  «تهیه و مشخصه‌یابی غشاء نانوالیاف کامپوزیتی بر پایه پلی‌آکریلونیتریل جهت حذف سموم اورمیک» گفت: طولانی بودن، گران بودن و ناخوشایند بودن فرایند همودیالیز برای بیماران با نارسایی کلیوی دلیل بر اجرای این پروژه شد.
 وی افزود: چراکه غشاهای همودیالیز متداول تجاری تنها بر مبنای دو‌ پدیده دیرینه شامل انتشار و همرفت بنا شده‌اند. از این رو پروژه را در دانشگاه با  هدف کوتاه کردن مدت زمان فرایند همودیالیز و همچنین افزایش بازدهی فرایند همودیالیز توسط بهره‌گیری از پدیده جذب اجرایی کردیم.
وی افزود: نتایج حاصل از این طرح، کاملاً با اهداف از پیش تعیین‌شده مطابقت داشته و می‌تواند در ارتقاء فرایند همودیالیز و همچنین مرزهای دانش در زمینه دیالیز نقش بسزایی ایفا کند.
وی در خصوص روند اجرای پروژه گفت: در ابتدا توسط فرایند الکتروریسی، غشاء نانوالیاف خالص بر پایه پلیمر پلی‌آکریلونیتریل را تهیه کرده و در ادامه نانوجاذب‌های هالوزیت را بر روی نانوالیاف موجود در غشاء پراکنده کردیم. در نهایت توسط آزمون‌های مشخصه‌یابی، غشاء نانوالیاف کامپوزیتی نهایی را ارزیابی کردیم.
اخلاصی گفت: نتیجه نهایی این طرح می‌تواند به‌صورت مستقیم در صنعت پزشکی و همچنین به‌صورت غیرمستقیم در سیستم‌های تصفیه آب استفاده شود.
وی ادامه داد: این طرح می تواند با اندکی تغییر در مواد مورد استفاده در سیستم‌های تصفیه آب در مناطق محروم از آب آشامیدنی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: کوتاه شدن مدت زمان و همچنین افزایش بازدهی فرایند همودیالیز از مزیت‌های این طرح به شمار می‌رود. دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه نوآوری موجود در این پروژه در هیچ نمونه داخلی و یا خارجی وجود ندارد، گفت: استفاده از پدیده جذب در غشاء طراحی شده در غشاهای متداول تجاری وجود ندارد.
گفتنی است: که اساتید راهنمای این پروژه، دکتر عاطفه سلوک، دکتر معصومه حق‌بین نظرپاک، دکتر پوریا پاس‌بخش و استاد مشاور، دکتر مهوش شکراالهی هستند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.257.12585.fa.html
برگشت به اصل مطلب