دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
با روشی جدید توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ طراحی شبکه زنجیره تامین سوخت تجدید پذیر با استفاده از بذرهای غیر خوراکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/11 | محققان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی شبکه زنجیره تامین سوخت تجدید پذیر با استفاده از بذرهای غیر خوراکی شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حسین گیتی نورد دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «طراحی شبکه تولید انرژی حاصل از زیست توده با مدلسازی و شبیه سازی مبتنی بر عامل» گفت: در طول یک دهه گذشته، تولید انرژی های تجدیدپذیر به منظور کاهش اثرات نامطلوب محیط زیستی و اجتماعی سوخت های فسیلی، به عنوان یکی از نگرانی های اصلی کشورها مطرح شده است.
وی افزود:  در این رابطه، تولید انرژی حاصل از زیست توده می تواند به عنوان یک سوخت تجدیدپذیر مناسب برای جایگزینی با سوخت های فسیلی و سازگار با محیط زیست به عنوان یک راه حل مناسب برای این مسئله مورد استفاده قرار گیرد. لذا، طراحی بهینه شبکه تولید انرژی حاصل از زیست توده به عنوان مهم ترین تصمیم استراتژیک این زنجیره، نقش اساسی در عملکرد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی ایفا می کند.
وی با بیان اینکه این پروژه در راستای تعیین محصول تجدیدپذیر پایدار به عنوان ورودی زنجیره تامین با توجه به محصولات تجدیدپذیر کاندید به منظور تولید انرژی حاصل از زیست توده انجام گرفته است، گفت: مدیریت فاکتورهای اختلال تاثیرگذار در مزارع کشت مانند سیل و شرایط جوی نامناسب جهت جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین از دیگر هدف های اجرای این طرح بوده است.
به گفته وی، بکارگیری مدل سازی مبتنی بر الگوریتم های هوشمند به منظور در نظر گرفتن الزامات دنیای واقعی و با ایجاد فرآیند چانه زنی میان عناصر موجود در زنجیره تامین می تواند نقش بسزایی در تعیین قیمت بذر زیستی و بالتبع کمینه سازی هزینه های موجود در طراحی پایدار شبکه ی انرژی حاصل از زیست توده ایفا نماید.
دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: در این تحقیق، به بررسی جوانب موثر بر طراحی مناسب شبکه  تولید انرژی حاصل از زیست توده شامل انتخاب نوع بذر زیستی به عنوان ورودی شبکه زنجیره تامین، چانه زنی میان عناصر زنجیره جهت تعیین قیمت بذر زیستی، عدم قطعیت موجود در تقاضا و اختلالات ممکن در فرآیند تولید بذر جهت طرح ریزی پایدار شبکه پرداخته شده است.
وی گفت: طراحی شبکه زنجیره تأمین انرژی زیستی بر اساس سیستم یکپارچه و با توجه به انتخاب نوع گیاه زیست توده بر اساس معیارها و پارامترهای مختلف مانند پایداری و اختلال در ایران موضوعی جدید و فاقد نمونه قبلی است که اطلاعات کافی درباره پارامترهای مسئله نیز وجود ندارد.
وی با اشاره به ویژگی های طرح گفت: حمل محصولات زیست توده با یک نوع وسیله نقلیه، امکان تبدیل کلیه بذرها بر مبنای نرخ تبدیلشان به محصول زیست توده، میزان تقاضای ثابت و شناخته شده، تعیین بهینه نقاط کاندید توسط مدل پیشنهادی برنامه ریزی ریاضی و... از ویژگی های این طرح به شمار می روند.
گیتی نورد با اشاره به مزیت های رقابتی طرح گفت: ارائه ی یک سیستم ترکیبی با بکارگیری ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره، روش توافق جمعی، یادگیری مبتنی بر عامل، برنامه ریزی ریاضی با توجه به پایداری تحت عدم قطعیت، ارائه یک رویکرد برنامه ریزی امکانی جهت تخمین تابع عضویت فازی تردیدی، بکارگیری ادغام نهایی در رویکرد تصمیم گیری پیشنهادی به منظور جلوگیری از کاهش خطا، در نظر گرفتن فرآیند چانه زنی میان عناصر زنجیره جهت تعیین قیمت محصول زیستی در طراحی شبکه زنجیره تامین محصول تجدید پذیر از مزیت های رقابتی طرح محسوب می شوند.
دانش اموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به کاربردهای پروژه گفت: مطالعه ی حاصل از این تحقیق می تواند تلاش هایی که به منظور ایجاد زیرساخت ها توسط سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) صورت گرفته است را ارتقاء بخشد.
گیتی نورد خاطر نشان کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته مشاهده شد که طراحی یک شبکه ی انرژی زیست توده یکی از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. از طرفی، بسیاری از استان های کشور نیز در صدد یافتن نوع محصول انتخابی خود به عنوان بهره-برداری از آن تحت عنوان انرژی زیست توده هستند که نحوه ی شناسایی آن یک مسئله ی مهم برای آنها است.
گیتی نورد افزود: ساتبا می تواند از نتیجه این طرح در مدیریت زنجیره تولید انرزی های تجدید پذیر مبتنی بر زیست توده بهره مند شود. همچنین، متولیان امر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران و همچنین سایر عناصر درگیر در زنجیره تامین اعم از پالایشگاه ها و مزارع نیز می توانند از نتایج این تحقیق بهره مند شوند.
به گفته وی، هر چند که این تحقیق در سطح کلان به بررسی موارد ارائه شده می پردازد اما رویکرد پیشنهادی حاصل از این تحقیق توانایی اجرا برای سطوح پایین دستی زنجیره را نیز دارد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.257.12736.fa.html
برگشت به اصل مطلب