دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
نشست مسئولان خوابگاه های مجردی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر / افزایش تعرفه واریزی کار دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/30 | 

مسئولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مشکلات خوابگاه های مجردی دانشجویان این دانشگاه را بررسی کردند که  در آن جلسه خبر از اصلاح و افزایش تعرفه واریزی کار دانشجویی از طریق سازمان امور دانشجویان در آینده نزدیک مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکیبر، جلسه مسئولان خوابگاه‌های مجردی پیرامون بررسی و هم‌اندیشی درخصوص مشکلات خوابگاه‌ها با حضور معاون دانشجویی، مدیر امور دانشجویی، سرپرست اداره امور خوابگاه‌ها، و رؤسای  اداره امور تغذیه و مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه برگزار شد. 
  در این نشست تاثیر عملکرد هر یک از بخش های مختلف دانشگاه اعم از معاونت توسعه و مدیریت منابع، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیریت حراست، ادارات تربیت بدنی، مشاوره، تغذیه، و اورژانس دانشگاه بر ایجاد یا رفع  مشکلات درون خوابگاهی و چالش‌های موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
مسئولین خوابگاه‌ها به عنوان نماینده دانشجویان موضوعات مهمی را مطرح کردند که از جمله آن ها می توان به مسائل موجود در حوزه  اسکان، تاسیسات، خدمات، رفاهی، موضوعات مربوط به مرکز مشاوره، نحوه توزیع وعده های غذایی و صبحانه، و تعامل اداره تربیت بدنی جهت استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات ورزشی دانشگاه، و مسائل امنیتی مربوط به خوابگاه‌ها و فضای اطراف خوابگاه ها اشاره کرد. 
  دکتر حامد ملاداودی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این جلسه  با تاکید بر ضرورت استفاده از پتانسیل دانشجویی مسئولین خوابگاه ها به عنوان اتاق فکر گفت: این امر می تواند برای طرح مباحث و موضوعات مختلف کاربردی باشد.
وی به لزوم همکاری دو طرفه اداره  امور خوابگاه‌ها و مرکز مشاوره دانشگاه تاکید ویژه کرد و گفت: تشکیل جلسات مسئولین خوابگاه‌ها با سایر نهادها از جمله مدیریت حراست و اداره تربیت بدنی جهت بررسی مسائل خوابگاهی از منظر امنیت خوابگاه‌ها و سلامت روان دانشجویان بسیار مهم و ضروری است. 
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از اصلاح و افزایش تعرفه واریزی کار دانشجویی از طریق سازمان امور دانشجویان در آینده نزدیک خبر داد.
دکتر ملاداودی  از مسئولین خوابگاه ها به عنوان بدنه اصلی و مهم دانشجویان در مدیریت خوابگاه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر تشکر کرد.
وی خواستار تداوم این جلسات با معاونت دانشجویی و با حضور مسئولین بخش‌های مختلف دانشگاه شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.257.12894.fa.html
برگشت به اصل مطلب