دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
۴۷پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان دانشمندان پر استناد جهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/7 | 

۴۷ پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیردر میان دانشمندان پر استناد جهان قرار گرفتند .
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری‌های علمی بین‌المللی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ، در گزارش ۲۰۲۲ از میان بیست هزار ۴۰۹ نفر بر اساس استنادات دریافتی سال ۲۰۲۱ در فهرست مذکور، ۱۸۷۰ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پر استناد ۲ درصد برتر دنیا قرار گرفتند.
تعداد پژوهشگران ۲ درصد برتر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۷ نفر (۳۵ عضو هیات علمی و ۱۲ دانشجو و پسادکتری) است.
این دانشگاه درمیان دانشگاههای صنعتی کشور رتبه دوم را از منظر تعداد پژوهشگران برتر به خود اختصاص داده است.
این گزارش بر اساس مقاله پژوهشی منتشر شده در مجله Plos Biology و بر اساس پژوهش محققانی از دانشگاه استنفورد است.
دکترمهدی دهقان، دکترزهرا شریعتی نیا، دکترمحمدرضا براتی، دکترمصطفی عباس زاده، دکترگئورک قره پتیان، دکترعلیرضا باغبان، دکترامیراحمدی جاوید، دکترمجید منتظر، دکترسجاد جعفری، دکترحمیدرضا بقائی، دکترعلی اکبر رمضانیان پور، دکترمحمدرضا اسلامی، دکترفریدون مقدس نژاد، دکترالهه کوثری، دکترمختارآرامی، دکترمصطفی کشاورزمروجی، دکتراردشیر هزارخانی، دکترمحمد حسین فاضل زرندی، دکترامیر ملوندی، دکترمحمدرضا حاج محمدی، دکترحیدرعلی طالبی، دکترمجتبی صدیقی، دکترمحمد محمدی اقدم، دکترمحمدرضا کوپی علیپور، دکترحامد اسدی، دکترعلی کارگری، دکترسید هژیر بهرامی، دکتربهروز وحیدی، دکترسعید صابر سمندری، دکترکامران دهقانی ، دکتررامین یاری نژاد، دکترمهدی ایران نژاد، دکتر
سید محمد تقی فاطمی قمی، دکترمصطفی محمودی، دکترمهران جوانبخت، دکترمهدی سهرابی، دکترنادرپروین، دکترمحمود شاکری، دکترمحمدرضا میبدی، دکترامیرسالار خندان، دکترمرتضی اصانلو، دکترمجتبی میرسلیم، دکتر نیما نوروزی، دکتربهزاد نائبی، دکترمحمد ربیعی، دکترمحمد یاوری و دکتربهروز باقری از دانشمندان پر استناد دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.12924.fa
برگشت به اصل مطلب