دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
انتخاب پایان نامه برتر سال از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/24 | 

در بیستمین جشنواره ملی پایان‌نامه سال کشور، پایان‌نامه دکتری دانشجوی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعنوان پایان نامه‌ برتر سال کشور معرفی شد.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پایان‌نامه دکترای خانم فائزه اسکندری دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مراسم بیستمین جشنواره ملی پایان‌نامه سال کشور بعنوان پایانامه‌ برتر سال کشور معرفی شد.
این پایان نامه در مورد «ارائه مدلی ساختاری برای ساقه مغز در اثر آسیب‌های مکانیکی» بوده است.
این دانشجوی رشته مهندسی پزشکی پایان نامه خود را با راهنمایی دکتر مهدی شفیعیان و دکتر محمد محمدی اقدم و مشاوره دکتر کاوه لاکساری از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سرانجام رسانده است.
فائزه اسکندری دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره پروژه خود گفت:  نتایج این تحقیق از نظر توسعه دانش پایه، در جهت شناخت مکانیزم های آسیب مغزی و از نظر کاربردی، برای بهبود مدل های کامپیوتری مورد استفاده برای پیش بینی رفتار مغز در شرایط آسیب، می تواند مورد استفاده قرار می  گیرد. 
اسکندری عنوان کرد: به دلیل مسائل اخلاقی و عدم دسترسی به بافت مغز انسان، این تحقیق بر روی نمونه های حیوانی انجام شده است. امّا در ادامه لازم است که آزمون های مکانیکی و بافت شناسی بر روی بافت مغز انسان نیز انجام شود تا از نتایج آن بتوان بصورت دقیق تری برای پیش بینی رفتار مغز انسان در شرایط آسیب استفاده کرد.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.257.13035.fa.html
برگشت به اصل مطلب