دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
برگزاری سومین جلسه کانون همیاران سلامت روان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/28 | 

در روز شنبه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ سومین جلسه کانون همیاران سلامت روان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه از ساعت ۱۲ الی ۱۴ با هدف آشنایی اعضاء با فعالیت‌ها و اقدامات کانون برگزار گردید.
در ابتدای جلسه ضمن خیرمقدم به اعضای گروه به تشریح اهداف و وظایف عمومی و تخصصی کانون پرداخته شد.
سپس بر اهمیت نقش و حضور دانشجویان در برنامه‌های ارتقای سلامت روان در محیط‌های خوابگاهی و سطح دانشگاه تاکید گردید.
در پایان جلسه انتخابات کانون همیاران سلامت روان دانشگاه برگزار گردید و شورای مرکز کانون انتخاب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.257.13049.fa.html
برگشت به اصل مطلب