دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
بر اساس بهترین عملکرد؛ کارشناس آزمایشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر تقدیر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/6 | 

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، کارشناس آزمایشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر را بر اساس بهترین عملکرد معرفی و تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، هرساله کارشناسان منتخب مراکز آزمایشگاهی را بر اساس عملکردشان  معرفی می کند.
در همین راستا، این شبکه آزمایشگاهی کارشناس منتخب در سال ۱۴۰۰ را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتخاب کرد.
در این میان «سعیده دبیرنیا» کارشناس آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط شبکه ازمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان کارشناس منتخب انتخاب شد.
بنابر اعلام دبیرخانه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۰ مراکز عضو شبکه، ۱۶ کارشناس آزمایشگاه از مراکز مختلف عضو شبکه، به عنوان کارشناس منتخب سال ۱۴۰۰، معرفی شدند.
با توجه به نقش مهم کارشناسان در ارایه مطلوب خدمات آزمایشگاهی، شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی با انتخاب کارشناسان منتخب در هر دوره و ارزیابی و تقدیر از ایشان، سعی می‌کند انگیزه‌هایی را برای افزایش بهره‌وری کارشناسان آزمایشگاه‌های عضو این شبکه در سراسر کشور، فراهم نماید.
ارزیابی سالانه کارشناسان آزمایشگاه‌ها، بر مبنای معیارها و شاخص‌های گوناگون صورت می‌گیرد؛ کارشناسان منتخب از مراکزی انتخاب شده‌اند که در ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه در سال ۱۴۰۰، حداقل در دو شاخص از سه شاخص «کارکرد»، «مشتری‌مداری» و «فعالیت شبکه‌ای»، بیشترین امتیاز را کسب کرده‌ و بهبود جایگاه داشته‌اند.
همچنین بر اساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، شاخص‌هایی همچون میزان کارکرد و درآمدزایی برای آزمایشگاه،  مهارت در ارایه خدمات آزمایشگاهی، میزان رضایت مشتریان، چگونگی عملکرد سازمانی کارشناس در آزمایشگاه، در انتخاب کارشناسان موثر است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.257.13080.fa.html
برگشت به اصل مطلب