دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
نشست اساتید دانشگاه / یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/10 | 

نشست اساتید دانشگاه
 یکشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱
از ساعت ۱۲ الی ۱۵ ( اقامه نماز و صرف نهار)
در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.257.13238.fa.html
برگشت به اصل مطلب